Anaphylaxis (तीव्रग्राहिताया कीट विषची एलर्जी) =====
हे एलर्जीचा तीव्रतम प्रकार आहें ज्यामध्ये माणसाची मृत्युपण होवु शकते जसे कि – पैनेस्लिन इंजेक्शनचे रिएक्शन |

लक्षण :- खाज येणे, गाठी उठने, लो ब्लड प्रेशर इत्यादि ह्या एलर्जीचे मुख्य लक्षण आहें | किट-किटकुलचे चावणे हयाचे मुख्य कारण आहें | (मधमाशी, औषधी किंवा खाण्याचे पदार्थ असु शकते )

चुकि ही जीवघेणारा रोग आहे ज्यासाठी तत्काल उपचाराची आवश्यकता आहें | उपचाराच्या अभाव मध्ये हा जीवघेणारा रोग होवु शकते |

तीव्रग्राहिताया कीट विषची एलर्जीचे लक्षण
  • Post

  • Post

  • Post

  • Post

"GENUINE TEST by GENUINE METHOD by GENUINE PEOPLE" - Call Us +91 8889777077
Website Design by - Goldenstar.in