एलर्जिक सिंड्रोम (एलर्जीचा खोखला) =====
कोरड़ा खोखला जे की अविरत आणि अनेकदा चाल्तो याला एलर्जी कफ असे म्हटले जाते या खोखला मध्ये एखादी वस्तु गडया मध्ये अटकली आहें असे आभास होतो |

या खोकल्या मुड़े बरेचदा माणसाला खीज येते, डोकेपण दुखते, लहाण मुलाना खोकलताना बरेचदा उल्टी होवुन त्या मध्ये कफ बाहेर पडतो |

What to do ? एलर्जीसाठी काय करावें ?
त्वचेद्वारे किंवा रक्ता द्वारे एलर्जी टेस्ट करुण घेणे |
एलर्जीकणा पासुन स्वत:ला वाचवने |
आपले जवड़चे बदल करणे |
एलर्जीतज्ञा पासुन औषधी आणि लस लावुण घेणे |

कोरडा खोकला
  • Dry Cough Hacking Persistent Cough Non Responding Cough asthma asthma test blood allergy test asthma allergy test asthma test in indore, asthma test in india, best doctor in indore bhopal gwalior

  • Skin Doctors in Indore Hacking Persistent Cough dry cough liquid cough

सतत चालणारा खोकला
  • Dry Cough Hacking Persistent Cough Responding Cough

गैर जवाबी खोकला
  • Allergy Vaccines
Pleural Effusion
Cough
Allergic Rhinitis
Atopic Dermatitis
Urticaria
Food Allergy Test
Best Asthma Allergy doctor  in MP

"GENUINE TEST by GENUINE METHOD by GENUINE PEOPLE" - Call Us +91 8889777077
Website Design by - Goldenstar.in