ऍलर्जी / ऍलर्जी चाचणी =====
एलर्जी टेस्ट काय आहें आणि मी माझ्या ऍलर्जी चाचणी कसे करील?

एलर्जी चाचणी तीन प्रकारे करता ऐतात

त्वचावर केलेले एलर्जी चाचणी(SPT) –

 • Post

या विधि मध्ये दोनी हतावरील किंवा पीठावर एलर्जी कण चे थेंब ठेवल्या जातील, आणि सिरलेट नामक सुई ने एलर्जीचे औषधीला त्वचेच्या खालच्या भागावर लावल्या जाईल जेणे की एलर्जी असल्यावर त्वचे मध्ये सुजन येईल |

या प्रकारच्या चाचणी मध्ये त्रास होईल बरयाच बरेच वेडेला एलर्जी नसताना सुध्दा हातामध्ये सुज येईल | जेणे की रिपोर्ट चुकीची ऐवु शकते, हीं चाचणी एकाकी 30 kg किंवा 8 वर्षा पेक्षा जास्त व्यांच्या लोकामध्ये केल्या जाऊ शकते |

रक्ताच्या थेंबाद्वारे एलर्जी परीक्षण –

 • Post

या चाचणी द्वारे आज जन्म झालेल्या मुलापासुन म्हातारया व्यक्ति पर्यंतचे टेस्ट वेदनारहित आणि अचूक केले जावु शकते, महत्वपूर्ण मन्हजे आजारी माणसाला येण्याची आवश्यकता पण नाहीं, चर्म रोगी आणि लहाण मुलांसाठी हा अचुक तरीका आहें |

आमचे येथे दोघी प्रकाराचे एलर्जी चाचणी सुविधा उपलब्ध आहे |
This is done by -
 • ELISA or CARLA
 • Cheminolucence
 • Immunoflorosence (Immunocap)
 • Immulite 2000XPi & Phadia 100

अधिक अचूक, सिद्ध, मंजूर आणि सह सर्वाधिक विशिष्ठता आणि संवेदनशीलता "ImmunoCAP" पद्धत(“Immunocap is trade mark of Phadia”)
At “bloodallergytest.com” we perform on Immunocap method which is most accreditated and approved by US-FDA.
Once the Allergen (The Trigger) which is causing Allergy is known, the Patient can be totally treated for allergy by giving Allergy shots called “allergy vaccines”, ‘Immunotherapy” or “ALLERGY SPECIFIC IMMUNOTHERAPY” (ASIT).

एलर्जी टेस्टची सुविधा आणि एलर्जीचे योग्य औषधोपचार आमच्या केंद्रवर उपलब्ध आहें |


ऍलर्जी लक्षणे
 • Post

समान्यत: आपले नियमित जीवनात होणारी काही क्रिया एलर्जीचे लक्षण असु शकते जसे कि ज्यास्त नाक येणे, फुफ्फुसे, गड़ा (गला), साइनस, कान, पोत दुखने त्वचे संबंधी लक्षणे |
काही लोक मध्ये दमा हा रोग पण एलर्जीचे लक्षण असु शकते |
काही गंभीर प्रकरणा मध्ये अतिसंवेदनशील असणे सुध्दा एक प्रकारे एलर्जी लक्षण आहे अतिसंवेदनशीलता मानसा साठी धोकादायक ठरू शकते |
विभिन्न एलर्जी की एक संख्या एलर्जी प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार हैं.
• फुलांतील पराग
• धूळ
• अन्न
• किटक मत्सर
• पशु राग
• मूस
• औषधे

 • Post

ऍलर्जीचे प्रकार

 • जेवणाची ऍलर्जी

  Post


 • लॅटेक्स ऍलर्जी

  Post


 • बुरशीचे ऍलर्जी

  Post


 • पाडलेले पशुन्ची एलर्जी

  Post


 • त्वचाची एलर्जी

  Post


 • कीट विषाची एलर्जी

  Post


 • डोड़याच्या एलर्जी

  Post


 • दमा किंवा अस्थमाची एलर्जी

  Post

"GENUINE TEST by GENUINE METHOD by GENUINE PEOPLE" - Call Us +91 8889777077
Website Design by - Goldenstar.in